Jiří Pospíšil - ODS

Posted by admin on October 11, 2012

Magazín pro občany Plzeňského kraje z dílny ODS je pozoruhodný hned z několika důvodů:

1. logo strany - bílý text ODS na zeleném podkladu - kdyby byl býval touto dobou pan prezident Václav Klaus mrtev, pravděpodobně by se obrátil v hrobě nebo přesypal v urně. Vždyť přeci "modrá nikoli zelená je planeta Země!"

2. heslo na titulní straně Magazínu: "nadávat na politiku nestačí" má v sobě asi překlep - neznám mnoho těch, kteří by nadávali na politiku, většina nadávajících nadává na politiky...

3. Uvnitř Magazínu najdete řadu osobností, které vyjadřují podporu Jiřímu Pospíšilovi - a to nejen z řad ODS. Mezi jinými jmenujme Medu Mládkovou, Cyrila Höschla nebo Ladislava Županiče. Všichni si pana Pospíšila váží, ale kandidátka ODS neobsahuje jen jméno Jiří Pospíšil - všichni zde kladně hodnotí matematicky vyjádřeno pouhou 1/50 (slovy: jednu padesátinu) kandidátky a k programu ODS jako takovému se nevyjadřují.

4. Na jedné dvojstránce se představuje dalších 7 "osobnosti" v čele s paní JUDr. Krejsovou - tou, za jejíhož vedení kultury v Plzni zaniklo Divadlo ČAS. Tou, která prohrála soud s bývalým ředitelem Espritu. Tou, která byla uklizena do projektu Evropské město kultury 2015 (Co vlastně zbylo z původního týmu, jehož zásluhou Plzeň titul EHMK 2015 získala? Proč odborníky na kulturu nahradila politička?) ODS tedy není jen Jiří Pospíšil...

5. Volební program ODS má 11 bodů - bezkonkurenční jedničkou mezi všemi je "boj s korupcí", který se dále rozpadá do další 11 věcí, které ODS chce:

1. garantovat jasná a transparentní pravidla zadávání veřejných zakázek;

2. rozšířit rozsah informací zveřejňovaných u zakázek KÚ...;

3. nepřipustit dodatečné navyšování cen již zadaných veřejných zakázek;

4. skončit s praxí, kdy stranická příslušnost hraje roli při rozdělování dotací;

5. zrušit placení členů představenstev a dozorčích rad krajských nemocnic;

6. prosadit transparentní dotačční pravidla...;

7. zabránit tomu, aby z krajských peněz... byly placeny volební kampaně...;

8. zveřejňovat v dostatečném předstihu program a obsah jednání zastupitelstva;

9. aby o grantech a dotacích spolurozhodovaly zastupitelstvem zvolené komise a výbory;

10. zveřejňovat veškeré přidělené dotace...;

11. skončit s praxí, kdy politici uplácejí stranické kolegy uměle vytvořenými funkcemi v samosprávě;

Sečteno, podtrženo - vlajková loď ODS "BOJ S KORUPCÍ" - si neklade menší cíl, než odstranit to, co ODS ve spolupráci s ČSSD sama zavedla.

Magazín končí 8 klíčovými důvody, proč zvolit Jiřího Pospíšila hejtmanem PK

1. Ve fci ministra spravedlnosti dokázal, že má recepty na boj s korupcí a nebojí se je prosazovat - Jiří Pospíšil obstál v ministerské funkci dobře, to je pravda.

2. Jeho dosavadní politická dráha ukazuje, že slušnost má v politice své místo - i toto lze považovat za pravdu

3. Jako lídr vede silný tým ODS...  - silný tým může být i tým darebáků, toto není důvod někoho volit

4. Je to vzdělaný, kvalifikovaný a odborně zdatný politik - mediálně tak rozhodně působí

5. Jako lídr ODS prosazuje program, který vychází z podrobné znalosti problémů kraje, a zároveň neslibuje věci, o kterých dopředu ví, že nejdou splnit. Těžko říci, co Jiří Pospíšil ví - a i to, co ví on, nemusí být nutně pravda. Každý člověk se může mílit a to, co se zdálo nemožné, možné nakonec bylo...

6. Za 10 let, kdy zastupuje PK v Poslanecké sněmovně, nezapomněl, odkud pochází, a vždy pomáhal svému kraji. V čem a jak pomohl kraji? Pomoc může mít mnoho tváří - a co víc, někdy pomoc pro jednoho může znamenat pohromu pro jiné.

7. ODS v letech 2000 - 2008 dokázala, že umí řídit PK. Otázkou zůstává, co znamená "umění řidit kraj".

8. Nestačí na korupci a nepravosti v politice jen nadávat, ale je třeba podpořit svým hlasem politiky, kteří boj s korupcí myslí vážně. To bezesporu!

 

Leták "Referendum o slušné politice", který se ptá "zda mají být lidé jako Jiří Pospíšil vyhozováni z vlády",  v sobě nese podobně jako celá kampaň (ODS bojuje proti tomu, co sama zavedla) prvek jakési schizofrenie.

Jako by nám ODS hlásala: "Volte ODS, jejíž předseda vyhodil Jiřího Pospíšila z vlády!"

Dává to někomu smysl?

Comments:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha CodeClick the image to see another captcha.