Svobodní mají berana v logu oprávněně

Posted by admin on October 1, 2012

Každý, kdo v posledních dnech procházel v nejmenovaném obchodním centru v Plzni, mohl do ruky dostat leták Strany svobodných občanů (dále SSO). Z jedné strany kandidát na prezidenta pan Ladislav Jakl, z druhé strany 4 body z programu SSO, které Hnutí Mysli! (dále HM!) podrobilo kritice:

SSO1.jpg
Tento bod má 2 roviny: 1. otázku přerozdělování; 2. referendum a jeho důsledky.

Každé přerozdělování v sobě nese nějaké náklady - vždycky musíte zaplatit někoho, kdo peníze vybere; někoho, kdo je rozdělí mezi příjemce; někoho, kdo vymyslí pravidla, podle kterých se peníze rozdělí a někoho, kdo zkontroluje, zda peníze přišly tam, kam měly. Všechny tyto činnosti něco stojí a s každou další úrovní přerozdělaní se tu větší, tu menší část prostředků spotřebuje "cestou" a nikoli na "produkt". Příklad: ČR vybere daně, nějakou částečku pošle do Bruselu, EU tyto peníze zahrne k ostatním příjmům od členských států a tyto peníze zase pošle zpět rozdělené jinak (dle zveřejněných údajů v médiích ČR zatím stále více získává, než odvádí). ČR zase tedy nějaké prostředky získá a přerozděluje je do různých programů, v nichž se dále přerozdělují na různé projekty... a zcela logicky se vždy část veřejných prostředků spotřebuje - někdo musí zaplatit lidi, kteří administrují celý tento systém přerozdělování, někdo musí zaplatit údržbu budov, ve kterých sedí tito úředníci apod. V tomto smyslu, cím méně přerozdělení, tím lépe.

Věta "Obce i kraje mají mít odpovědnost za své vlastní příjmy" působí bez dalšího vysvětlení tak trochu jako výkřik do tmy - co tím SSO myslí?

Otázka referenda ve spojitosti s daněmi je čistý populismus ze strany SSO. Občané, kdyby mohli, by nejraději neplatili daně vůbec - a to dle názoru HM! nikoli proto, že by byli lakotní, ale proto, že mají pocit, že část peněz mizí neznámo kde. Odhalme úniky, zatmelme díry a daně možná budeme moci snížit.

 

SSO2.jpg

Také "lidové veto" se skládáním funkcí vnímáme jako populismus ze strany SSO. Kolik by asi stála ona referenda za rok - kdyby jen v 10% obcí v zemi proběhlo byť jen jediné referendum za rok? Kolik by asi stálo uspořádat nové volby tam, kde by v referendu občané rozhodli proti rozhodnutí svého zastupitelstva? Jak by se asi sestavovaly kandidátky do obecního zastupitestva tam, kde již dnes o tuto práci nemá nikdo zájem?

 

SSO3.jpg

Přenášet dluhy na děti je opravdu trestuhodné. Vyrovnaný rozpočet se jeví jako odpovědná pojistka proti rozhazování, ale i tato pojistka by měla mít své limity - například při živelních katastrofách značného rozsahu.

Jak však chce SSO zabránit politikům "slibovat výdaje, na které nejsou peníze", je pro HM! záhadou. Slibem nezarmoutíš, říká se - a tak je nad slunce jasnější, že sliby od politiků uslyšíme, dokud nás sluch nezradí.

 

SSO4.jpg

Představa, že vystoupením z EU se stane ČR nezávislá, je přinejmenším dětinská. Česká republika nebyla nikdy nezávislá, stejně jako nikdy nezávislé nebylo Československo. Československo vzniklo, ať to chceme slyšet nebo ne, díky velmocím a vždy bylo pouze jednou z figurek na pomyslné šachovnici.

Buďme dobrým sousedem pro své okolí, buďme spolehlivým partnerem s jasnými názory (byť mnohdy osamocenými a nepochopenými), ale nenamlouvejme si, že dokážeme přežít bez okolního světa.

Co bychom vlastně vystoupením z EU získali? Hypoteticky: určili bychom si vlastní pravidla hry - s největší pravděpodobností by některé naše zákony byly kvalitnější než ty evropské, jiné pro změnu horší. Řekněme, že by státy EU dále s námi zachovaly volný pohyb osob a zboží (i když proč vlastně?) - my bychom stejně museli alespoň u vyvozních komodit dodržet pravidla určená na trhu EU, a protože do EU směřuje převážná část vývozu, moc bychom si asi nepomohli. - možná bychom si spíš uškodili, protože pro vnitřní trh by platilo něco jiného než pro vývoz a pro výrobce by to v případě rozšíření mimo vnitřní trh přineslo celou řadu dalších nákladů na úpravu výrobního procesu.

Neřešme výstup z EU, ale jasně si definujme, co nám na EU vadí, co je třeba změnit - a jakým způsobem, aby to i naši partneři v EU pochopili a dali nám nakonec za pravdu.

 

Sečteno, podtrženo: SSO nabízí v současné době jen velmi málo, s čím by se HM! mohlo ztotožnit, prezidentského kandidáta nevyjímaje... Jít tvrdohlavě jako beran svou vlastní cestou není nic špatného, ale cesta HM! vede zkrátka jinudy.

Comments:

Posted by idevehe on
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online thl.lifz.hnutimysli.cz.ylj.ri http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Posted by onvipponj on
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Amoxicillin 500mg Capsules ric.qyuz.hnutimysli.cz.hnp.yn http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha CodeClick the image to see another captcha.