S Karta - zisk či ztráta?

Posted by admin on October 3, 2012

Poslední týdny hýbe českou společností novinka z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) - karta sociálních systémů - zjednodušeně sKarta.

O co vlastně jde?

Stát bude místo současného vyplácení sociálních dávek v hotovosti, převodem nebo prostřednictvím poštovní poukázky, vyplácet dávky na "technické účty" České spořitelny, která je bude "zadarmo" obsluhovat a vydá všem adresátům sociálních dávek sKartu, pomocí které se k penězům na onom účtě dostanou.

sKartu obdrží všichni příjemci:

  • rodičovského příspěvku,
  • přídavku na dítě,
  • příspěvku na bydlení,
  • podpory v nezaměstnanosti,
  • dávek v hmotné nouzi,
  • dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • a řady dalších dávek.

Karta není určena pro výplaty důchodů a nemocenské.

Nic není zadarmo

"Daňové poplatníky zavedení karet nestálo nic, nehradili jsme dodavateli ani korunu. Zavedením sKaret naopak ušetříme více než 200 mil Kč, což jsou dnes roční náklady za transfer financí k příjemcům dávek." zdroj: web MPSV

Bylo by fér, kdyby MPSV přestalo tvrdit, že "daňové poplatníky zavedení karet nestálo nic", není to totiž pravda. Zcela se opomíjí náklady na obeslání všech příjemců dávek - co příjemce, to dopis (pravděpodobně doporučený), nepočítá se s náklady na informační letáky, na web připravený MPSV, nepočítá se práce úředníků -  že by i tyto náklady šly za Českou spořitelnou?

Ano, stát možná v konečném úhrnu ušetří, ale ať MPSV neříká, že ani část nákladů nejde za daňovým poplatníkem.

Charita České spořitelny

Žádný podnikatelský subjekt s racionálně uvažujícím managementem nevynakládá své prostředky, aniž by očekával jejich zhodnocení - v případě charity může jít o prezentaci značky, o prestiž, ale jen těžko lze očekávat, že by nějaká firma přispěla například na ples jednorukých a
nechtěla v této souvislosti zmínit svou značku - v tisku, na reklamní ploše, v projevu konferenciéra apod.

Stejně tak ani Česká spořitelna nic nedělá "zadarmo". Její odměnou budou osobní údaje příjemců dávek, její odměnou budou marketingové informace (v případě, že si necháte peníze přeposílat do své banky, tak ČS snadno zjistí které banky mají nejvíce nebo naopak nejméně příjemců sociálních dávek apod.), její odměnou bude i to, že všichni držitelé sKaret budou velmi dobře znát cestu do poboček nebo k automatům ČS, její odměnou bude permanentní reklama v kapse každého příjemce, její odměnou budou i poplatky nad rámec bezplatných služeb.

Objektivně nutno přiznat, že celý systém bude ČS také něco stát (již nyní přibyli zaměstnanci bezpečnostních agentur i na pobočkách ČS, kde dříve nebyli) , ale ČS by byla špatný hospodář, kdyby měla na sKartě prodělat - ostatně dle daňových zákonů lze snížit daňový základ jen o výdajevynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů...

Comments:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha CodeClick the image to see another captcha.