Svoboda...

Posted by hmm on November 29, 2011

"Svoboda se snoubí s pokorou, je jí cizí arogance a hluchota k názorům druhých"
Václav Havel

Kéž by si tuto myšlenku vzali k srdci všichni ti, kteří se rozhodli vzít věci veřejné do svých rukou - ať už na úrovni regionální, národní či světové...
(autor: HM!, prosinec 2011)

Comments:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha CodeClick the image to see another captcha.